Gewichtscontrole (afvallen)

Volgens onderzoekers van TNO neemt het aantal mensen met overgewicht schrikbarend toe. Ruim 30% van alle Nederlanders is te zwaar. We zien ook steeds vaker kinderen die te zwaar zijn. Hoogste tijd dus om af te vallen. Maar hoe?
Veel mensen nemen te strenge maatregelen, die ze niet kunnen volhouden. En niet alle methoden om af te vallen zijn even gezond....
Helpt acupunctuur als u wilt afvallen?

De Chinese geneeswijzen laten een geheel eigen kijk op gezondheid zien en dus ook op het probleem van overgewicht en afvallen. Schommelingen in het lichaamsgewicht en het beheersen daarvan worden afgezet tegen uw persoonlijke energiebalans. Een acupuncturist zal proberen te achterhalen of de energiesystemen in uw lichaam (en dus uw organen) goed op elkaar zijn afgestemd en op de juiste manier 'samenwerken'. Om de juiste diagnose te kunnen stellen stelt de acupuncturist u vragen over: eetlust, eetpatroon, ontlasting, eerdere afslankpogingen en ook over uw weerstand en uw algemeen welzijn.

Herstellen van de energiebalans

Wellicht is een verstoring van uw energiebalans de onderliggende oorzaak van uw overgewicht. De acupuncturist zal in dat geval proberen het 'spijsverteringsvuurtje' aan te wakkeren of juist te remmen. Er zal geprobeerd worden om het hongergevoel te verminderen en uw innerlijke rust en wilskracht te versterken. Naast algemene dieetadviezen en gezonde 'leefregels' hebt u wellicht baat bij een persoonlijk voedingsadvies (s echter geen streng dieet en het werkt ook preventief tegen ziekten). Bij zo'n advies wordt rekening gehouden met seizoensinvloeden. Het zal uiteindelijk moeten leiden tot een optimale spijsvertering waarbij u zich 'lekker' voelt.

Aangezien het meestal enige tijd heeft gekost om overgewicht te krijgen, dient u er rekening mee te houden dat 'natuurlijk afvallen' ook enige tijd vergt. Vaak komt men in eerste instantie om af te vallen. Naast het afvallen, verbeteren vaak ook andere klachten door de behandeling. Men voelt zich veelal fitter, slaapt beter, zit beter in zijn vel en het verbeteren van deze klachten is voor een aantal belangrijker dan afvallen. Omdat acupunctuur een holistisch benadering kent wordt de hele mens behandeld en dus ook andere klachten.

Aantal behandelingen

Om af te vallen zijn meerdere behandelingen nodig. Eerst 1 behandeling per week en na een aantal behandelingen kan dat om de 2-3 weken gevolgd door 1 keer per maand.