Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut.Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald.Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota's direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Tarieven Fysiotherapie:

Reguliere zitting
Lange zitting m.b.t. complexe en/of meervoudige zorgvragen
Screening (DTF)
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Toeslag voor thuisbehandeling
Toeslag inrichting
€ 30,00
€ 42,00
€ 14,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 17,00
€  8,00


Als u uw afspraak niet na kunt komen, verzoek ik u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te vermelden, anders ben ik genoodzaakt u de volledige consultkosten in rekening te brengen.

Deze tarieven gelden alleen voor behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering (bijvoorbeeld wanneer u niet aanvullend verzekerd bent). Wanneer de behandelingen wel vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij, hanteren wij de tarieven die door de verzekeringsmaatschappijen vergoed worden.